Apakah Perbezaan BUILDING INFORMATION MODELLING & BUILDING INFORMATION MODEL?

👉Building Information Modelling

Bahasa (kata kerja; input)

Satu set proses penyediaan dan penggunaan model digital 3D yang berparametrik mengandungi informasi bagi meningkatkan sistem penyampaian di sepanjang kitaran pelaksanaan projek

👉Building Information Model

Bahasa (kata nama; output)

Satu model digital berparametrik tiga dimensi (3D) yang mengandungi pelbagai maklumat geometri dan bukan geometri digunakan bagi tujuan analisis melalui beberapa perisian berkaitan.

Sekian.

Ruzaini Nordin – CAD/BIM Modeler

#BIM#Process #Input#Model #Output #Digitisation #econstruct